Laravel lession 1 Giới thiệu và cách cài đặt Laravel 5.6

Phát triển: Taylor Otwell
Phát hành: 6/2011
Được viết bằng PHP
Thể loại: Framework
Trang chủ: Home page Laravel

Là Framework nổi tiếng nhất hiện tại của ngôn ngữ PHP, Laravel được cộng đồng lập trình viên PHP đánh giá rất cao về những ưu điểm:

_ Dung lượng nhẹ. Có thể download thêm thư viện qua Composer.
_ Nhiều tính năng dựng sẵn. Bạn sẽ thích Laravel khi dùng tính năng Migrate (tự tạo table), Seeder (tự thêm dữ liệu vào table), Paginate (nút phân trang). Đây là 3 tính năng khiến tôi yêu thích Laravel.
_ Giao diện Laravel sử dụng file .blade.php có thể dùng Smarty, PHP thuần hay Javascript, HTML, CSS bình thường.
_ Rất nhiều khóa học tiếng Việt, tiếng Anh hỗ trợ bạn.

Tóm lại, dù bạn là sinh viên muốn học PHP hay Senior kinh nghiệm đều nên học Laravel. Loạt bài viết này, KINGDOM NVHAI sẽ giúp bạn làm một trang web tin tức như trang của tôi.

NEWS KINGDOM NVHAI
ADMIN PAGE NEWS KINGDOM NVHAI

Cách cài đặt

Yêu cầu:
_ XAMPP PHP 7.1 trở lên
_ Composer

Leave a Comment