Game Tic Tac Toe JavaScript phần 1: tạo bàn cờ

Không dùng HTML CSS, hãy làm game cờ caro bằng JavaScript