Game Tic Tac Toe JavaScript phần 2: tạo quân cờ

Không dùng HTML CSS, hãy làm game cờ caro bằng JavaScript