Game Tic Tac Toe JavaScript phần 3: kiểm tra thắng thua

Không dùng HTML CSS, hãy làm game cờ caro bằng JavaScript