PrestaShop Lession 2 Việc cần làm ngay, tạo sản phẩm và upload module

Bài này chúng ta sẽ đi nhanh qua các phần làm quen giao diện, tạo sản phẩm. Sau này, khi tạo module, chúng ta sẽ quay lại tìm hiểu kỹ hơn. Tạo sản phẩm là phần dễ tự tìm hiểu. Nếu ai đã từng dung Magento, Opencart thì phần này quá quen thuộc.

Việc cần làm ngay: Xóa cache và không lưu cache

Các CMS bán hang như Magento, Opencart hay PrestaShop luôn có lượng hình ảnh, thông tin lớn cần được đưa ra màn hình. Nếu không có cache, trang web sẽ phải load rất lâu. Cache có tác dụng lưu giữ hình ảnh trong lần trước bạn đã vào trang web. Lần sau, khi khách hàng vào trang web, cache sẽ đưa ra hình ảnh cũ đã lưu trên trình duyệt nên khách hàng.

Tuy nhiên, nếu trang web đang trong giai đoạn chỉnh sửa giao diện, cache sẽ khiến trang web không thay đổi gì sau khi sửa vì nó đang lưu giao diện cũ. Bạn phải xóa cache bằng 2 cách:

_ Phím nóng Ctrl+Shift+R
_ Không cho PrestaShop lưu cache.

Vào Advanced Parameters -> Performance -> làm theo hình. Không lưu cache và chuyển sang chế độ Debug Mode

Debug Mode là gì? Chế độ Debug là chế độ dành cho developer. Bình thường, khi trang web báo lỗi, khách hàng sẽ nhận được thông báo xin lỗi. Nhưng chuyển sang Debug Mode, developer sẽ thấy các lỗi cụ thể ở dòng code nào, file nào.

Sau này, khi sử dụng Magento, Opencart hay bất kỳ CMS E-commerce nào cũng phải làm bước làm đầu tiên: chuyển sang Debug Mode và tắt lưu cache.

Tạo sản phẩm

Catalog -> Product
Góc trên có nút New Product. Bấm vào và tạo sản phẩm.

Tạo chuyên mục

Catalog -> Categories
Phần này sẽ nói nhiều hơn vì có một lỗi mà những ai mới dùng sẽ gặp phải. Đó là lỗi tạo Category mới nhưng không xuất hiện ngoài trang web.

Đầu tiên, tạo 1 Category mới. Sau đó ra trang chủ clear cache bằng Ctrl+Shift+R. Category mới không thấy đâu. Bạn kiểm tra Displayed đã check mà vẫn không thấy đâu.

Hãy vào Module -> Modules and Services. Kiếm Modules đã được cài tên là Main Menu.

Trong PrestaShop có các Module đã được cài sẵn, nghĩa là mặc định PrestaShop phải có các Module này. Chúng ta sẽ dựa vào các Module cài sẵn này để tạo Module cho riêng mình. Đây là một điểm mạnh của PrestaShop. Bạn có thể dễ dàng thích nghi, học cách tạo Module, thậm chí có thể ghi đè lên Module mặc định bằng cách tạo Module trùng tên trùng file.

Quay lại về việc đưa Category mới lên Main Menu. Sau khi tìm thấy Module Main Menu, bấm vào Configure, bạn sẽ thấy ô bên trái là các category đang có ở ngoài trang chủ. Bên phải là các category khác. Hãy chọn Category mới tạo, bấm Add để đưa sang bên trái rồi Save lại. Ra ngoài trang chủ xem kết quả.

Category mới đã xuất hiện. Bạn có thể vào Products, chỉnh sửa các sản phẩm có sẵn bỏ vào Category mới tạo để khỏi mất thời gian tạo sản phẩm mới. Mục đích chính của chúng ta là tạo Module.

Upload module

Cuối cùng cũng đã đến phần mà tất cả chúng ta quan tâm.

Upload module có 2 cách: từ admin và từ thư mục.

1) Upload từ admin

Module -> Modules and Services.

Đầu tiên, bạn phải connect vào Addons của PrestaShop bằng email mà bạn dùng để vào trang admin của PrestaShop lúc cài đặt. Addons hiểu đơn giản là trang tập hợp tất cả Module của PrestaShop. Khi tạo Module mới upload lên, nó sẽ báo lỗi chưa kết nối vào Addons.

Trong bài 1, NVHAI đã tạo PrestaShop và dùng email kingdomnvhai@gmail.com, password là 12345678. Nó báo lỗi mạng. Đừng lo lắng! Cứ việc load lại trang là xong.

Giờ thì bạn upload một module bất kỳ download trên mạng về để test thử. Trang prestatoolbox này NVHAI đã download module Automatically translate your site with Google. Upload và xem kết quả

2) Upload từ thư mục

Vào thư mục modules. Đây là nơi chứa tất cả module của PrestaShop.
Cách upload module từ thư mục: copy module vào thư mục modules, vào trang admin-> module search tên module vừa upload là thấy module đã được cập nhật và sẵn sàng cài đặt.

Hãy thử làm với module bạn vừa download. Gỡ cài đặt ra -> đưa file vào thư mục modules và search trong trang admin. Module Automatically translate your site with Google mà NVHAI vừa download trong cách 1 có tên file là medgtranslate. Gỡ cài đặt, xóa file cũ, copy file mới vào rồi search trong trang admin, nó xuất hiện.

Như vậy chúng ta đã biết cách upload module. Bài sau chúng ta sẽ tạo 1 module và thử upload bằng cả 2 cách.

Leave a Comment